بهترین بهانه
واسه پرواز شب من بهترین بهانه ای تو .... تا که بشکنم سکوت و بهترین ترانه ای تو
یکشنبه 1 اردیبهشت‌ماه سال 1387
change

به آرامی مردن را اغاز می کنی

اگر سفر نکنی

اگر چیزی نخواهی

اگر به اصوات زندگی گوش ندهی

اگر از خودت قدر دانی نکنی

به آرامی مردن را اغاز می کنی

زمانیکه که خود باوری را در خودت بکشی

وقتی نگذاری دیگران به تو کمک کنند

به آرامی..........

اگر برده عادات خود شوی

اگر همیشه از یک راه تکراری بروی

اگر روز مررگی را تغییر ندهی

اگر رنگهای متفاوت به تن نکنی

یا اگر با افراد ناشناس صحبت نکنی

به آرامی مردن را اغاز می کنی

اگر از شور و حرارت

از احساسات سر کش

و از چیز هایی که چشمانت را به درخشش وا می دارن

و ضربان قلبت را تند تر می کنند دوری کنی ........

تو به ارامی مردن را اغاز می کنی

اگر هنگامی که با شغلت یا عشقت

شاد نیستی ....آن را عوض نکنی

اگر برای مطمئن در نا مطمئن خطر نکنی

اگر ورای رویاها نروی

اگر به خودت اجازه ندهی

که حد اقل یک بار در تمام زندگیت

ورای مصلحت اندیشی بروی

امروز زندگی را اغاز کن

امروز مخاطره کن

امروز کاری بکن

نگذار که به ارامی بمیری

شادی را فراموش نکن

لینک این مطلب 05:47 ب.ظ| | نویسنده: مریم

  |نظرات [12]